is / en / dk

Þing Kennarasambandsins:

Þing hefur æðsta vald í málum Kennarasambands Íslands og er þing haldið fjórða hvert ár.

Á þinginu eiga sæti með atkvæðisrétti stjórn KÍ, varaformenn aðildarfélaga og einn fulltrúi fyrir hverja 50 félagsmenn eða brot úr þeirri tölu sem umfram kann að vera. Fulltrúar aðildarfélaga eru kosnir skv. reglum hvers félags. Auk þess skipar Félag kennara á eftirlaunum fimm fulltrúa á þing Kennarasambandsins.

Ársfundir:

Þau ár sem ekki er haldið þing KÍ, boðar stjórn til ársfundar. Þar eiga seturétt stjórn KÍ, stjórnir, skólamála- og samninganefndir aðildarfélaga KÍ, ásamt formönnum nefnda sem starfa samkvæmt lögum KÍ og nefnda sem starfa samkvæmt ákvörðun þings. Þá eiga jafnframt seturétt skoðunarmenn reikninga KÍ og aðrir sem stjórn KÍ ákveður hverju sinni.

 

 

Eldri ársfundir og þing

Ársfundur Kennarasambandsins 2015 var haldinn á Grand Hótel Reykjavík föstudaginn 17. apríl. Yfirskrift fundarins var „Ímynd og orðræða kennara“.

Fundargögn:

 

Sjötta þing Kennarasambands Íslands var haldið á Grand Hótel Reykjavík dagana 1. - 4. apríl 2014.

Skýrsla um starfsemi Kennarasambands Íslands 2011 - 2014
Lög Kennarasambands Íslands
Fundargerð
   
Helstu samþykktir:
  Kjarastefna
  Skólamálastefna
   
Fjármál:
  Fjárhagsáætlun
  Félagsgjald
  Gjald í Vinnudeilusjóð
   
Aðrar samþykktir:
  Stefna í fræðslumálum
  Jafnréttisstefna
  Stefna í vinnuumhverfismálum
  Áherslur Siðaráðs
  Stefnumótun Orlofssjóðs
  Stefnumótun Sjúkrasjóðs
  Útgáfumál
  Endurskoðun á greiðslu ferðakostnaðar vegna símenntunar og starfsþróunar
  Ferða- og dvalarkostnaður vegna læknisþjónustu
  Gerð fræðslumyndbanda
  Gerð könnunar á einelti, kynferðislegrar áreitni og ofbeldi á vinnustað meðal kennara og skólastjórnenda
  Húsnæðismál
  Innleiðing menntastefnu – gæði og innihalda náms
  Jafnrétti í íslensku menntakerfi
  Kynning á kennaramenntun og kennarastarfinu
  Langtímaleiga vegna veikinda
  Leigumöguleikar fyrir punktalausa félagsmenn
  List- og verkgreinar
  Lífeyrismál
  Lögverndun kennaraheitisins
  Mat á hæfilegum fjölda nemenda í námshópum
  Sérskólar
  Sérstakar áherslur í kjaramálum
  Símenntunar- og starfsþróunarsjóðir aðildarfélaga
  Staða samningamála
  Starfsþjálfun í kennaranámi
  Starfsþróun, námsorlof og rannsóknir í skólastarfi
  Stefna varðandi erlent samstarf
  Tilmæli um verklagsreglur Vinnudeilusjóðs vegna stuðnings við aðildarfélög við samningagerð þeirra
  Tvísköttun greiðslna úr Vinnudeilusjóði
  Útgáfa félagskorts
  Úthlutunarreglur fyrir skóla og menntastofnanir
  Úttekt á launamun kynjanna meðal félagsfólks KÍ
  Úttekt á vinnuaðstæðum
  Viðhorfskönnun á þjónustu og starfsemi
   
Ályktanir:
  Ályktun um auglýsingu
  Ályktun um réttindi nemenda til óskertrar kennslu
  Ályktun um samstarfsvettvang um menntun og skólastarf

 

Ársfundur Kennarasambands Íslands árið 2013 var haldinn föstudaginn 19. apríl í Hvammi á Grand Hótel Reykjavík. Yfirskrift hans var "Mennt er máttur - ákall til fjölmiðla og frambjóðenda".

 

 

Ársfundur Kennarasambands Íslands árið 2012 var haldinn miðvikudaginn 18. apríl á Hótel Sögu í Reykjavík.

 

 

Fimmta þing Kennarasambands Íslands var haldið á Grand Hótel Reykjavík dagana 6. til 8. apríl 2011. Yfirskrift þess var „Í skólanum, í skólanum er framtíð þjóðar falin“.

 

Skýrsla um starfsemi Kennarasambands Íslands 2008 til 2011
Fundargerð ársfundar 2011
Lög Kennarasambands Íslands
   
Helstu samþykktir:
  Kjarastefna
  Skólastefna
   
Fjármál:
  Fjárhagsáætlun 2011 – 2014
  Samþykkt um félagsgjald
  Samþykkt um gjald í Vinnudeilusjóð
   
Aðrar samþykktir:
  Jafnréttisstefna
  Samþykkt gegn niðurskurði í skólakerfinu
  Samþykktir stjórnar Orlofssjóðs
  Samþykkt siðaráðs KÍ um áherslur næstu misseri
  Samþykkt siðaráðs KÍ um breytingar á siðareglum kennara
  Samþykkt um almenna fræðslufundi fyrir félagsmenn KÍ
  Áskorun til Mennta og menningarmálaráðuneytis vegna UT leiðtoga
  Áskorun til ríkis og sveitarfélaga um viðbrögð við einelti á vinnustöðum
  Samþykkt um eflingu list- og verkgreina í öllu menntakerfinu
  Samþykkt um eflingu samstarfs aðildarfélaga KÍ
  Samþykkt um ferðastyrk vegna læknisferða utan heimabyggðar
  Samþykkt um fjölda tölublaða Skólavörðunnar
  Samþykkt um fræðslu fyrir trúnaðarmenn KÍ
  Samþykkt um gerð jafnréttisáætlunar KÍ
  Samþykkt um hagræðingu í útgáfumálum
  Samþykkt um handleiðslu
  Samþykkt um húsnæðismál
  Samþykkt um kjaramál
  Samþykkt um könnun á starfsaðstæðum trúnaðarmanna KÍ
  Samþykkt um lífeyrismál
  Samþykkt um milliþinganefnd vegna endurskoðunar laga KÍ
  Samþykkt um námsorlof og rannsóknir
  Samþykkt um nýja kennaramenntun og kennarastarfið
  Samþykkt um rétt félagsmanna á niðurgreiðslu á félagsíbúðum vegna læknisþjónustu
  Samþykkt um sameiningu skólastofnana og fækkun skólastjórnenda
  Samþykkt um samstarf KÍ við kennaramenntunarstofnanir
  Samþykkt um þróun heildræns menntasamfélags
  Samþykkt um sérfræðilega ráðgjöf fyrir félagsmenn KÍ
  Samþykkt um símenntun
  Samþykkt um skólamálavefsíðu
  Samþykkt um Starfsendurhæfingarsjóð
  Samþykkt um starfsþjálfun í námi kennaranema
  Stefna KÍ í vinnuumhverfismálum
  Stefna KÍ um stuðning við þróunarstarf
  Stefna KÍ varðandi erlent samstarf
  Samþykkt um stöðu kennara á tímum niðurskurðar
  Samþykkt um stöðu samningamála
  Samþykkt um teymi fagfólks vegna eineltis
  Samþykkt um upplýsinga- og kynningarmál
  Samþykkt um útgáfu fjórblöðungs
  Samþykkt um útgáfumál
  Samþykkt um erlendar og innlendar menntarannsóknir
  Þjónustustefna KÍ
   
Samþykktir sem ekki var skilað úr nefnd:
  Tillaga frá Vinnuumhverfisnefnd um áframhaldandi starf
  Tillaga um upplag Skólavörðunnar
  Tillaga um útgáfu Skólavörðunnar
   
Tillögum sem vísað var frá:
  Tillaga um námskeið fyrir trúnaðarmenn KÍ

 

Ársfundur Kennarasambands Íslands árið 2010 var haldinn föstudaginn 16. apríl á Grand Hótel Reykjavík.

 

 

 

Ársfundur Kennarasambands Íslands 2009 var haldinn á Grand Hóteli í Reykjavík föstudaginn 13. mars.

 

 

Fjórða þing Kennarasambands Íslands var haldið á Grand Hótel í Reykjavík dagana 9. til 11. apríl 2008

 

Skýrsla um starfsemi Kennarasambands Íslands 2005 – 2008
Lög Kennarasambands Íslands
Fundargerð
   
Helstu samþykktir
  Kjarastefna
  Skólastefna
   
Fjármál
  Félagsgjald
  Félagsgjald félagsmanna í launalausu leyfi
   
Aðrar samþykktir og ályktanir
  Ályktun um styrki vegna krabbameinsleitar
  Ályktun frá Jafnréttisnefnd
  Ályktun um áframhaldandi þátttöku í erlendu samstarfi
  Ályktun um eflingu samstarfs aðildarfélaganna
  Ályktun um félagsmálafræðslu
  Ályktun um hagræðingu í útgáfumálum
  Ályktun um húsnæðismál KÍ
  Ályktun um jafnréttisnefnd
  Ályktun um jafnréttisstefnu
  Ályktun um kjaramál
  Ályktun um langan starfsdag barna
  Ályktun um náms- og starfsráðgjöf
  Ályktun um nýtt aðildarfélag
  Ályktun um orlofshús og orlofsferðir
  Ályktun um ráðningu hagfræðings/sérfræðings á kjarasviði
  Ályktun um samstarf við vinnuveitendur/stjórnvöld
  Ályktun um samstarf við önnur heildarsamtök
  Ályktun um stefnumörkun KÍ í vinnuumhverfismálum
  Ályktun um velferðar- og samfélagsmál
  Ályktun um vinnuvernd
  Eftirlaun kennara
  Framtíðarfyrirkomulag fæðingarstyrkja
  Tvísköttun greiðslna úr Vinnudeilusjóði
  Mótun þjónustustefnu KÍ
  Niðurgreiðsla á líkamsrækt
  Reglur fyrir Vinnudeilusjóð
  Siðaráð og kynning á siðareglum
  Nefnd til að endurskoða rekstur Orlofssjóðs
  Skólamálaályktun
  Umbun til trúnaðarmanna
  Útgáfa tímarits á sviði uppeldis- og menntamála
  Samstarf við stjórnvöld og viðsemjendur um vinnuumhverfismál
  Samstarf við heildarsamtök opinberra starfsmanna um vinnuumhverfismál
  Stofnun sjóðs vegna útgáfu á sviði uppeldisö og menntamála
  Stuðningur við þróunarstarf
  Útgáfu- og kynningarmál
  Verklagsreglur fyrir skoðunarmenn reikninga
  Tillaga um Vinnuumhverfisnefnd

 

Ársfundur Kennarasambands Íslands 2007 var haldinn á Hótel Sögu föstudaginn 27. apríl.

 

 

Ársfundur Kennarasambands Íslands 2006 var haldinn á Hótel Loftleiðum föstudaginn 28. apríl.